Prijzen

Prijzen scooterverhuur

Prijzen voor het huren van een scooter zijn afhankelijk zijn van de combinatie en het aantal personen.
Bij het huren van een scooter betreft de huurperiode minimaal 2 uur. Huurprijs is excl. borg, zie hieronder de voorwaarden voor verdere informatie. Bent u met een groep en/of wilt u een combinatie met bijvoorbeeld een lunch, koffie of een uitgebreide maaltijd vermeld dit dan in uw reserveringsaanvraag. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen om uw wensen te bespreken.
  • 2 uur: € 35,00
  • 4 uur: € 45,00
  • Hele dag: € 60,00
  • Opzittend ouder dan 16 jaar: € 10,00

 

Voorwaarden Scooterverhuur-Drenthe:


Op alle overeenkomsten met Scooterverhuur-Drenthe zijn de volgende huurvoorwaarden van toepassing:

Verhuurder: Scooterverhuur-Drenthe

Huurder: Diegene die de huurovereenkomst met Scooterverhuur-Drenthe is aangegaan

Gehuurde: Datgene wat huurder huurt van verhuurder (Scooterverhuur-Drenthe) in het kader van de huurovereenkomst.

Huurperiode: De periode dat Huurder het Gehuurde huurt van Verhuurder. De perioden en haal- en brengtijden staan vermeld op de site van Verhuurder (www.scooterverhuur-drenthe.nl).


Artikel 1
Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2
Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de huurvoorwaarden. Huurder dient een minimum leeftijd te hebben van achttien (18) jaren, in het bezit te zijn van een geldig AM rijbewijs, dan wel een daar wettelijk aan gelijkgesteld rijbewijs, alsmede een geldig legitimatiebewijs en dient zich te legitimeren.

Artikel 3
Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels, verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde manier met de gehuurde om te gaan. Het is verboden van/of tegen stoepranden op te rijden, alcohol of drugs en/of medicijnen(die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit. Het is verboden de scooter zwaarder te belasten dan 150 kg.

Artikel 4
Huurder dient voor aanvang/ bij reservering van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (inclusief borg) te hebben betaald.

Artikel 5
Het Gehuurde is W.A. verzekerd. Bij aflevering wordt een schadeformulier meegeleverd. Voor zover sprake is van een eigen risico, komt deze volledig ten laste van Huurder. Wij krijgen van de verzekering geen schadevergoeding voor schades aan de verhuurde scooter. De schade aan een scooter van Scooterverhuur-Drenthe zal worden verhaald op de huurder. Schade gereden door huurder aan derden is gedekt met een eigen risico van € 200,– .

Artikel 6
Bij parkeren dient het gehuurde te allen tijde te worden gezekerd met het bijgeleverde slot. Huurder is verantwoordelijk voor de juiste bevestiging (aan een vast punt).

Artikel 7
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het Gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit het gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient Verhuurder ten alle tijden ingelicht te worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld en ondertekend te worden. Bij diefstal / vermissing is Huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. Huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan Verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade, maar ook alle verhaalkosten voor rekening van Huurder. Tevens is Huurder verplicht om bij vermissing of diefstal aangifte te doen bij de politie en een kopie aangifte te overhandigen aan Verhuurder.

Artikel 8
Het huren van het Gehuurde geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan Huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Huurder.

Artikel 9
Het is Huurder niet toegestaan het Gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 10
Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding geld een tarief van € 2,50 per scooter per heel of gedeeltelijk verstreken kwartier. De gehuurde scooter wordt met een volle tank aan u meegegeven en dient met een volle tank retour gebracht te worden, indien de scooter niet volgetankt wordt terug gebracht, wordt per scooter € 10,– in rekening gebracht. De brandstof is E5 euro 98 mits anders vermeld.

Artikel 11
Huurder betaalt een borg voor het Gehuurde voor aanvang aan Verhuurder. Het borgbedrag is vermeld op de site van Verhuurder (www.scooterverhuur-drenthe.nl). De borg bedraagt 125 euro per scooter. Voor groepen vanaf 4 scooters hanteren wij een ander borg bedrag. Vraag naar de voorwaarden. Deze borg krijgt Huurder terug na de huurperiode, vooropgesteld dat het Gehuurde in dezelfde staat is als bij uitlevering. Verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de gestorte borg te verrekenen. De som van alle betaalde borg bedragen betaald door de gehele groep, ingeval van huur van meer dan èèn (1) scooter kan hiervoor, indien nodig, worden aangewend.

Artikel 12
De huurder zal als een goede beheerder het gehuurde verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is ten allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van het huurbedrag.

Artikel 13
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in het gevaar komt, dit ter beoordeling van Verhuurder.

Artikel 14
Bij annulering binnen 7 dagen is de huurder verplicht tot het betalen van 100% van het huurbedrag. Bij annulering binnen 14 dagen is de huurder verplicht tot het betalen van 50% van het huurbedrag. Wijziging van het aantal deelnemers kunnen tot 7 dagen van te voren schriftelijk worden doorgegeven. De verhuurder is ten allen tijden zonder opgave van redenen gemachtigd de huurovereenkomst direct op te schorten of te annuleren.

Artikel 15
Men mag niet met de scooter de grens over, tenzij anders overeengekomen. Men mag uitsluitend met èèn (1) persoon op de scooter anders bent u niet verzekerd